Check whether the GRUB2 is signed and create a file (an i3status implementation idea).
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Bandie 6a0cb0d545
Initial commit
3 lat temu
..
grub2-se-verifyserv.service Initial commit 3 lat temu