Bandie преди 2 години
родител
ревизия
9a4bd83114
Подписан от: Bandie GPG ключ ID: C1E133BC65A822DD
променени са 2 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      Makefile
  2. +0
    -0
      configure

+ 1
- 1
Makefile Целия файл

@ -4,7 +4,7 @@
all:
mkdir -p bin
cc src/grub2-se-verifyserv.c -o bin/grub2-se-verifyserv
cc --std=c99 src/grub2-se-verifyserv.c -o bin/grub2-se-verifyserv
install:
mkdir -p /usr/local/sbin


+ 0
- 0
configure Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис