An IRC bot written in python for paging someone over e*cityruf using mail.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
Bandie Yip Kojote a915c3e8a6 PING timeout added 4 lat temu
LICENSE Initial commit 4 lat temu
PagerBot.py PING timeout added 4 lat temu
README.md There it is. 4 lat temu

README.md

PagerBot

An IRC bot written in python for paging someone over e*cityruf using mail.

Requirements

  • python
  • sys
  • socket
  • string
  • ssl
  • time
  • smtplib

Configuration

Look at the code itself.

Using

Open a query with the bot. Type "help". There you'll see.